Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę