Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

„Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (V)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę